Zadrževalnik Vogršček so zgradili med letoma 1986 in 1989. Žal so zatem zelo malo vlagali v njegovo vzdrževanje in redno obnavljanje. Začele so se pojavljati velike napake, pred desetimi leti so odkrili tudi prepuščanje vode pod pregrado. Zaradi zagotavljanja varnosti so zadrževalnik lahko polnili le do kote 93,6 metra nadmorske višine. O mačehovskem odnosu do največjega namakalnega sistema v državi še ta podatek: v Vogrščku je vode za namakanje vsaj 3000 hektarov, namakalni sistem pa je narejen le za tretjino teh površin, le za slabih 1000 hektarov, dejansko pa se namaka nekaj več kot 200 hektarov. Dr. Jože Duhovnik trdi, da bi s kakovostno inženirsko rešitvijo zagotovili zanesljivo in pravično distribucijo vode za namakanje. Pripravljajo idejni projekt, ki ga bodo decembra letos predložili kmetijskemu in okoljskemu ministrstvu zato, da bi nato pospešeno pristopili k projektiranju, sanaciji in upravljanju namakalnega sistema.

Več o tem pišeta Kristijan Hrastar in Peter Zadel v 35. številki (29. avgust 2018) Kmečkega glasa.