Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je objavljen osnutek odloka o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019. Prav tako je objavljeno strokovno mnenje za odvzem velikih zveri iz narave v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) in pisno stališče Zavoda RS za naravo (ZRSVN) k strokovnemu mnenju ZGS. Za pojasnilo, zakaj je v osnutku omenjenega odloka predlagan nižji odvzem medvedov iz narave, kot jih predlaga ZGS in se s tem strinja tudi ZRSVN, smo na Ministrstva za okolje in prostor zastavili nekaj vprašanj in med njimi tudi:

– Zakaj je v osnutku odloka predviden odvzem osebkov rjavega medveda v načrtovanem obdobju določen na 200 osebkov, če je strokovna inštitucija in načrtovalec upravljanja (ZGS) ocenil potreben odvzem 225 osebkov + 5 osebkov v območju izjemne prisotnosti in v prehodnem območju in če je Zavod RS za naravo dal k temu soglasje v pisnem stališču?

– Zakaj je v osnutku odloka zapisano, da ta temelji na strokovnem mnenju ZGS in pisnem stališču Zavoda RS za naravo, če njune strokovne utemeljitve številčnosti odvzema v osnutku odloka niso upoštevane?

Odgovore na ta in ostala vprašanja si preberite v 31. številki (1. avgust 2018) Kmečkega glasa