Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba Sežana je 5. in 6. aprila v sodelovanju z Društvom turizma na kmetijah »Fraska« in kmetijo Boža Škapina iz Vrabč, že enajsto leto organizirala ocenjevanje salam in klobas. Prvo leto je bilo ocenjevanje namenjeno le pridelovalcem območja UE Sežana, po enajstih letih pa je to preraslo v regijsko ocenjevanje, saj so bili vzorci iz Krasa, Brkinov,  Istre, Vipavske doline, Idrije, Kanala, Deskel, Črnega Vrha pa vse do Razdrtega. Zaradi velikega števila vzorcev je imela strokovna komisija v sestavi Mirjane Košute, Marte Koruze, Anke Rojc-Polanec, Milene Štolfe, Boštjana Mohorčiča, Zvonka Sedmaka in predsednika komisije Srečka Horvata veliko dela. Podeljenih je bilo 49 priznanj, od tega 12 zlatih, 21 srebrnih in 16 bronastih. Več o tem in ostalih prispevkih rubrike Iz naših krajev pa v 16. številki (18. aprila 2018) Kmečkega glasa.