Koordinacijska skupina za sanacijo posledic vetroloma iz decembra 2017, ki jo sestavljajo predstavniki Zavoda za gozdove RS (ZGS), Družbe slovenski državni gozdovi (SiDG), predstavniki znanstvenih institucij in lastnikov gozdov, se je pod vodstvom državnega sekretarja za gozdarstvo Marjana Podgorška pretekli teden v Starem Trgu pri Ložu sestala na 12. terenski seji. Po precej vroči seji so si člani skupine v Leskovi dolini in Snežniku ogledali delovišča, kjer poteka sanacija te naravne nesreče. Ob tem pa je treba pripomniti, da je bilo tisti dan v gozdovih, ki smo si jih ogledali precej tiho. Velja tudi omeniti podatek, da je bilo v državnih gozdovih poškodovanih za skoraj 1 milijon m3, v zasebnih gozdovih pa dobrih 1,2 milijona m3 lesa in da da je bila do 4. aprila v zasebnih gozdovih sanacija zaključena v 26 odstotkih, v državnih pa je bila le 20 odstotna realizacija. Za razliko od državnega podjetja, ki se je sanacije očitno resno lotilo šele po februarskem snegu so se zasebni lastniki gozdov sanacije lotili takoj - torej že v decembru 2017 in letošnjem januarju. Več o tem si preberite v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa.