V Sloveniji letno v energetske namene porabimo več kot 2 milijona ton lesa. Večina lesa se uporabi v gospodinjstvih za ogrevanje.  Po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije več kot 50 % gospodinjstev na podeželju za ogrevanje uporablja lesna goriva, med katerimi še vedno prevladujejo drva, sledijo lesni peleti in sekanci. Zaradi lokalne proizvodnje in rabe lesnih goriv, individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso ponujajo priložnost za krepitev lokalnega gospodarstva in hkrati zmanjšujejo odvisnost od uvoza goriv. Več o tem in o konkretnih vzpodbudah prinaša strokovni nasvet Darje Kocjan in dr. Nike Krajnc iz Gozdarskega inštituta Slovenije v 15. številki (11. april 2018) Kmečkega glasa.