V posebni prilogi v 11. številki Kmečkega glasa (14.marec 2018) vam tokrat prinašamo prispevke o tem kako s pravilno rezjo uravnavamo rast in rodnost drevesa, o posebnostih pri varstvu posevkov ozimnih žit po prezimitvi v letu 2018, o češpljevem kaparju na ameriških borovnicah in o sodobnih protitočnih mrežah.