Koruza sodi pri nas med najpomembnejša krmila za prehrano prašičev. Odlikuje jo velika vsebnost metabolne energije in odlična prebavljivost ter okusnost. Koruza ima tako kot nekatera ostala žita določene omejitve glede uporabe v prehrani živali. Kljub temu da je odličen vir prebavljive energije, je relativno siromašna po vsebnosti in sestavi beljakovin. Vsebnost surovih beljakovin je zelo variabilna, v povprečju je 90 do 140 g/kg SS. Koruzno zrnje vsebuje dva glavna tipa beljakovin. Prvi je zein, ki se nahaja v endospermu in je količinsko pomembnejši, a je deficitaren glede vsebnosti esencialnih aminokislin triptofana in lizina. Drugi tip beljakovine v koruznem zrnu je glutelin. Tega je manj v endospermu, nahaja se v glavnem v kalčku in je bogatejši na prej omenjenih aminokislinah. Več o tem med strokovnimi nasveti v 11. številki Kmečkega glasa (14.marec 2018) piše Mag. Sašo Sever, univ. dipl. inž. zoot., KGZS – Zavod Murska Sobota