Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG), ki gospodari z državnimi gozdovi, je s prvim javnim razpisom za sklenitev dolgoročnih pogodb, objavljen je bil 27. decembra 2017, prejšnji teden v Postojni že podpisala prvih 5 pogodb s kupci gozdnih lesnih sortimentov. Družba bo na ta način v letu 2018 prodala 670.000 m3 gozdnih lesnih sortimentov z možnostjo prekoračitve teh količin do 40 odstotkov. Na razpis je po podatkih SiDG do izteka roka prispelo 195 ponudb, od tega je 152 ponudb ustrezalo pogojem razpisa. Povpraševanje je močno preseglo ponujene količine, saj so kupci skupaj povpraševali po 2.350.811 m3 lesa. Z  razpisom bodo tako zadovoljili manj kot tretjino povpraševanja, izraženega na javnem razpisu. Predstavniki slovenske primarne predelave lesa pa niso nezadovoljni le nad količino temveč tudi nad razdelitvijo, menijo namreč, da je v nekaterih primerih dodelitve količin prišlo do anomalij. Generalno gledano pa so kljub vsemu zadovoljni saj imajo vsaj v povprečju slabo tretjino surovine zagotovljene. Več o tem si preberite v 11. številki Kmečkega glasa (14.marec 2018).