Po zadnjih ocenah (18. 1. 2018) Zavoda za gozdove Slovenije je po zadnjem vetrolomu (od 11. do 13. decembra 2017) poškodovanih za 2,19 milijona kubičnih metrov drevja, kar predstavlja približno tretjino letnega obsega sečnje. Večinoma je vetrolom poškodoval iglavce, zlasti smreko in jelko. Ta ocena bo osnova za izdelavo načrta sanacije v vetrolomu poškodovanih gozdov, ki ga mora Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) pripraviti do 12. februarja 2018 in bo ključna podlaga za sanacijo stanja in obnovo poškodovanih gozdov. Najnovejše informacije o stanju in ukrepih po katastrofalnem vetrolomu so nam posredovali iz ZGS.

Vetrolom tudi v bližnjih državah

Poškodbe v gozdovih zaradi vetroloma so največje na Kočevskem, Notranjskem in na Koroškem. Močno poškodovana območja gozdov so tudi na Jezerskem, na Solčavskem in v zgornji Savinjski dolini ter v Dravski dolini. Do poškodb je prišlo tudi v nekaterih drugih predelih Slovenije. Najmanj so poškodovani gozdovi na vzhodu države in na Primorskem. Vetrolom je zajel kar 62% od vseh gozdnih revirjev. Slovenski gozdovi niso edini, ki so bili prizadeti v decembrskem orkanskem vetru, saj je na avstrijskem Koroškem prav tako padlo skoraj pol milijona kubičnih metrov drevja, pred tem pa sta dva vetroloma Avstrijo prizadela v razmaku enega tedna že avgusta lani. O ogromni količini drevja, ki ga bo potrebno sanitarno posekati, poročajo tudi iz Češke, kjer morajo do pomladi pospraviti približno 15 milijonov kubičnih metrov lesne mase. Več o tem pa v 4. številki Kmečkega glasa.