Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je danes (12. oktobra 2017) predstavil podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjenih razvoju majhnih kmetij, v okviru katerega MKGP razpisuje 20 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. "Gre za pomemben nov podukrep, narekuje pa ga specifičnost slovenskega kmetijstva m, številne majhne kmetije, ki jih je potrebno ohranjati in razvijati, saj imajo pomembno vlogo pri obstoju in razvoju kmetijstva in podeželja," je med drugim povedal Židan. Javni razpis za omenjeni podukrep bo objavljen v Uradnem listu RS v petek, 13. oktobra 2017. Upravičenci bodo deležni po 5000 evrov sredstev, vloge pa bodo sprejemali izključno v elektronski obliki od 6. novembra do konca januarja.

Več o razpisu pa v prihodnji 42. številki (18. oktobra 2017) Kmečkega glasa.