Prejšnja nedelja je bila na sejmu AGRA po strokovni plati namenjena predvsem gozdarstvu. Na to temo je v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala tudi okrogla miza z naslovom Leto dni po ustanovitvi SiDG (družbe Slovenski državni gozdovi) – smo na pravi poti? Poglede na novo ureditev gospodarjenja z državnimi gozdovi so izmenjali državni sekretar na MKGP Marjan Podgoršek, direktor SiDG Zlatko Ficko, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS Igor Milavec in Milan Lukič iz podjetja Lumar IG.Več o tem pa v 35. številki Kmečkega glasa.