Nič posebnega ni bilo če si še pred dobrega pol stoletja videl na njivi vprego volov pred plugom, starejši Brkici se še spomnijo kako so iz ledenic z njimi vozili led v Trst, spomin na Bločane kot znane prekupčevalce z živino in živinorejce, še posebej rejce volov, pa tudi še ni povsem zamrl. Ni pa popolnoma jasno ali je eden zadnjih parov volov 'kot se šika' iz Merč na Krasu vzrejen in lepo negovan v namen turistične atrakcije ali morda kot primer dobre prakse za hude čase. Kraška sivca (Pepo in Riko) skupaj s člani Razvojnega društva Merišče iz Merč trenutno opravljajo predvsem promocijske naloge po prireditvah s prikazi 'del po starem'. Pred dnevi so se udeležili tradicionalne žetve sivke po starih običajih s srpi v Ivanjem Gradu na Krasu. Pepo in Riko sta kot za šalo peljala nažeto sivko v destilacijo, čeprav so večji del teže na vozu predstavljali navdušeni otroci, ki se še nikoli niso peljali na vozu, še manj pa na vozu z volovsko vprego.

Tekst Franc Fortuna, fotografija: Olga Knez