Drugi teden v februarju je končno prinesel tudi nekaj spomladanskih dni. Po dolgotrajnem mrazu so prve tople dni izkoristili tisti, ki uživajo pri spomladanskih opravilih, kot je rez sadnega drevja in trte, najbolj neučakani pa si že iščejo delo v vrtovih. Na sliki: Ivan Turnše, doma s Polzele pri obrezovanju sadnega drevja okrog domače hiše. O tem v 9. številki Kmečkega glasa v rubriki Iz naših krajev piše Tone Tavčar.