V zadnjih tednih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po celi državi organiziralo 15 posvetov z naslovom »Sobivanje ljudi in divjadi«. Kot nam poročajo udeleženci in organizatorji teh posvetov so vsi posamezni dogodki zelo dobro obiskani in so mesto za demokratičen način izražanja mnenj ter iskanja kompromisov. Žal pa se takšne možnosti izražanja ne poslužujejo vsi. Še celo huje, ena od iniciativ je za svoje izražanje mnenja uporabila vandalizem na objektih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS): stavba centralne enote ZGS v Ljubljani in stavbi Območnih enot ZGS v Mariboru ter Sežani.

Ob razliti barvi ter grafitih in priloženem letaku se je po poročanju ZGS podpisala t.i. Iniciativa proti izkoriščanju živali in okolja. Avtorji letaka omenjajo nestrinjanje z odstrelom, zlasti medvedov in volkov ter pomembnost sobivanja z divjimi živalmi. ZGS ob teh dogodkih poudarja, da sicer ne odloča o višini odstrela zveri, da pa daje zanj strokovni predlog, o katerem se izjasnijo tudi druge inštitucije in strokovnjaki. Tako za zveri kot divjad je pri načrtovanju odvzema vedno potreben družben kompromis, ki ne more iti v absolutno škodo ne živali ne ljudi. Edino tak kompromis in sobivanje na omejenem prostoru pa v resnici omogočata dolgoročno preživetje vseh.

Iniciativa proti izkoriščanju živali in okolja je v svojem letaku zapisala, da se je potrebno naučiti sobivati. Očitno člani te iniciative ne zmorejo demokratičnega in strpnega sobivanja z ljudmi. Sredstva za sanacijo poškodovanih objektov se bodo namreč krila iz žepov vseh državljanov. Očitno je v tem primeru divjad le izgovor za nasilno izživljanje nad naravo, katere del smo tudi ljudje in tudi člani omenjene iniciative. Nenazadnje tudi omet na poškodovanih stavbah in vgrajeni kamen ter les kot naravni elementi so namreč del narave in okolja. Predvsem pa se kot 'okoljevarstveniki' do okolja obnašajo sila neodgovorno saj za svoj protest uporabljajo okolju škodljiva sredstva. In če v svojem protestu izbirajo takšna sredstva do narave in do soljudi se postavlja vprašanje kakšna sredstva bi šele izbirali ob soočenju, še posebej ob morebitni ogroženosti, z divjadjo in zverjadjo proti divjadi in zverjadi.