Te dni po Lovsko upravljavskih območjih (LUO) po Sloveniji potekajo javni posveti o sobivanju ljudi in divjadi. Posvete organizira Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri MKGP na pobudo Odbora državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sodelujejo pa še Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), lovske organizacije in druge nevladne organizacije. Na posameznih posvetih je najprej predstavljeno upravljanje z divjadjo, gospodarjene z gozdovi, potek sprejemanja lovsko upravljalskih načrtov in vloga upravljavcev lovišč, sistem uveljavljanja škode po divjadi in  možnosti preprečevanja le-te v dotičnem LUO. Posveti pa se zaključujejo z javno razpravo. Kmečki glas se je udeležil posveta v Kočevsko – Belokranjskem LUO v Kočevju. Več o tem v 6. številki Kmečkega glasa.