Milan Kaplan, ekološki rejec iz Velikih Lašč ima govedo in konje čez vso leto na pašnikih, v nezimskih mesecih v več čredinkah  na različnih lokacijah po občini Velike Lašče, največ pa na travnikih in pašnikih, ki jih ima večino v najemu v Mišji dolini v bližini Roba. Pred veliko zimo, ponavadi je to novembra ali decembra, vso živino prepelje ali prižene na travnik na domačijo v Velike Lašče. V drugi polovici lanskega decembra se je pred Gasilskim domom v Robu zbralo 31 jahačev od blizu in daleč, ki so pomagali prignati živinona domačijo. O tem piše Maruša Kaplan, kaj pa pišejo v rubriki Iz naših krajev ostali naši dopisniki si preberite v 2. številki (11. januarja 2017) Kmečkega glasa.