V zvezi s problematiko škod po divjadi smo nedavno obširneje pisali v lanskoletni 49. številki Kmečkega glasa, na to temo pa je bila dan za tem tudi seja odbora za kmetijstvo pri Državnem zboru. Tako v našem članku kot tudi na seji odbora je bilo povedano, da škode po divjadi nastajajo tudi v gozdovih in da niso zanemarljive. Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je ob strokovnem posvetu z Biotehnično fakulteto na to temo pripravil tudi Analizo stanja poškodovanosti gozdnega mladja od rastlinojede parkljaste divjadi v Sloveniji. Več o tem pa sta za 1. številko Kmečkega glasa (4.januar 2017) pripravila soavtorja prej omenjene analize dr.Aleš Poljanec (predsednik Strokovnega sveta ZGS) in Marko Jonozovič (vodja oddelka za gozdne živali in lovstvo ZGS).

Poškodovanost bukve v letu 2010 in 2014 po popisnih enotah - višinski razredi R1-R4