Oktobra letos smo v 41. številki Kmečkega glasa obširneje pisali o problemih, ki jih imajo kmetje v povezavi s prenamnoženo divjadjo in zverjadjo. Med drugim smo pisali tudi o težavi kmetov s pridobivanjem zaščitnih sredstev od lovskih družin. Takrat smo zapisali tudi konkreten nasvet pristojnih z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) kakor tudi nasvet Zavoda za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije kako naj ravna lastnik. Pa se pravzaprav ni zgodilo nič. Razen, da je eden od prizadetih kmetov prejel še eno prav nič obetavno pismo lovske družine, ki ima koncesijo upravljanja in gospodarjenja z divjadjo na njegovem območju. V zvezi s problematiko škod po divjadi je sklicana tudi seja odbora za kmetijstvo pri Državnem zboru. Da je po divjadi ogroženo mladje v gozdovih in da je problematika usklajevanja odnosov gozd-divjad prisotna že desetletja pa pravijo tudi gozdarji. Več o tem pa v 49. številki (7.decembra 2016) v Kmečkem glasu.


fotografija: fotoarhiv Zavoda za gozdove Slovenije