Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je bilo do 14. novembra letos v zvezi s sanacijo po lubadarju za posek odkazano 2.001.751 m3, od tega je bilo posekanega 1.404.198 m3. V zasebnih in občinskih gozdovih je bilo (do 14.11.2016) za posek zaradi podlubnikov evidentirano 1.437.692 m3 lesa in od tega posekano 1.070.961 m3 oziroma 74 odstotkov. V državnih gozdovih pa je bilo evidentiranih 564.059 m3 in posekano 333.237 m3 lesa, oziroma 59 odstotkov. V celem letu je bilo sicer vsega skupaj, evidentirano v letu 2016 in v času pred letom 2016, posekano 1.791.869 m3 lesa, od tega 1.338.564 m3 v zasebnih in občinskih ter 453.305 m3 v državnih gozdovih. Do sredine letošnjega novembra je bilo okoli 22.000 lastnikom gozdov za posek zaradi podlubnikov izdano 36.150 odločb.

»Še avgusta 2016 smo beležili trend, ki je kazal na 35% večji obseg napada podlubnikov v 2016 kot v 2015, a trendi iz zadnjih dveh mesecev optimistično kažejo na izenačitev obsega z letom 2015 do konca leta 2016 in na boljše izhodišče ter verjetno padanje krivulje napada v 2017,« nam je povedal direktor ZGS Damjan Oražem, ki nam je posredoval tudi nasvete lastnikom gozdov za izvedbo poseka in spravila lesa in jih objavljamo v 47. številki (23. november 2016) Kmečkega glasa