Že od vsega začetka v letu 1989 naprej Kmečka izobraževalna skupnost (KIS - izobraževalna organizacija slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem) iz Tinja zelo uspešno organizira čezmejno izmenjavo praktikantov iz slovenskih izobraževalnih ustanov na Koroške kmetije v Avstriji. »Želela sem dobiti izkušnje na čebelarskem področju v tujini, prav posebej pa me je zanimala navezava čebelarstva samega s predelavo čebeljih pridelkov v nove živilske proizvode, kar je povezano z mojim študijem živilstva«, tako svoj motiv za čezmejno prakso opisuje Ines Berdnik, ki je letos opravljala prakso pri čebelarskem mojstru Erichu Ročniku na Obirskem. Študentka drugega letnika univerzitetnega študijskega programa Biotehniške fakultete Ljubljana se je v dvomesečni praksi »naučila veliko novega na vseh nivojih čebelarjenja« in obenem spoznala tudi Koroške lepote.Več o tej temi preberite v 43. številki (26.oktober 2016) Kmečkega glasa.