Ministri EU pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se prejšnji teden sestali na prvem rednem zasedanju Sveta EU v letošnjem letu pod predsedovanjem Slovaške. Najpomembnejša točka zasedanja so bili predlagani ukrepi Komisije za pomoč kmetijam v višini 500 mio EUR. S strani Slovenije se je zasedanja udeležil minister mag. Dejan Židan, ki je za Kmečki glas povedal, da bo Slovenija izkoristila predlagane ukrepe, pri tem pa se bo osredotočila zlasti na gorsko hribovske kmetije ter mlade in uspešne kmetije, ki so kreditno obremenjene. Seveda ob pogovoru z ministrom ni šlo brez vprašanja ali naj kmetje, če ne zmorejo prireje mleka pod 25 centi, to opustijo? Več o tem pa v 30. številki (27. julij 2016) Kmečkega glasa