V deželi ob Muri je žetev zlatega pšeničnega klasja v polnem teku. Da bi se nostalgija nekdanjih časov žetve še ohranila za poznejše rodove je Turistično kulturno društvo Puconci, ob sodelovanju Eko šole Puconci, pripravilo etnološko prireditev »žetev zlatega klasja na nekdanji način«. O tem v 29. številki Kmečkega glasa (20.julij 2016) več poroča Jože Žerdin, naš dopisnik iz krajev onstran Mure.