Pošta Brazilije je ob 25. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v okviru serije Diplomatski odnosi izdala spominski znamki z motivom belega slovenskega lipicanca in rjavega brazilskega konja pasme mangalarga marchador. Spominski znamki v skupni nakladi 600 tisoč izvodov pomenita poklon 25. obletnici državnosti Republike Slovenije. Ob izdaji spominske znamke je Veleposlaništvo RS v Braziliji v sodelovanju s Pošto Brazilije in Kobilarno Lipica, ki je prispevala fotografijo na znamki upodobljenega lipicanca, pripravilo tudi brošuro v portugalskem in angleškem jeziku. Več o tem v 28. številki Kmečkega glasa (13. julij 2016) piše dopisnica Olga Knez. Zanimivi pa so tudi članki ostalih naših dopisnikov.