Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in evropski poslanec Franc Bogovič sta v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije v okviru 130-letnice zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma v dvorani Državnega sveta RS pripravila mednarodni strokovni posvet Črpanje sredstev EU za razvoj Slovenskega podeželja. Posvet je vodil dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano,dr. Jože Podgoršek. Kohezijska politika EU je po besedah Franca Bogoviča ključno orodje za izvajanje principa solidarnosti znotraj EU in s tem za spodbujanje razvoja in blaginje ter zmanjševanje razlik v razvoju. Močan vpliv pa ima tudi na strukturo državnih in občinskih proračunov in s tem usmerja razvoj držav članic. 

Več o tem pa v prihodnji številki Kmečkega glasa