Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti

V Državnem zboru teče zakonodajni postopek sprejemanja zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti republike Slovenije, ki za namen gospodarjenja predvideva ustanovitev državnega gozdarskega podjetja, doslej je namreč država s svojimi gozdovi preko Sklada kmetijskih zemljišč RS le upravljala. Gospodarjenje z državnimi gozdovi trenutno temelji na 20-letnih koncesijah, katerim bo po večini veljavnost potekla konec junija prihodnje leto. Vlada Republike Slovenije, oziroma Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) o novi ureditvi upravljanja in gospodarjenja z državnimi gozdovi meni, da bo z uveljavitvijo tega predloga zagotovljena večja učinkovitost gospodarjenja z gozdovi v lasti RS, da bo gospodarjenje temeljilo na načelih trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti. Naše bralce, kmete kot lastnike gozdov pa ne zanima le ekonomska upravičenost novega načina upravljanja in gospodarjenja z državnimi gozdovi temveč predvsem možnost da se bodo najmanj tisti kmetje, ki gospodarijo na kmetijah v gorskem in hribovskem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja, kot izvajalci, lahko vključevali v opravljanje vseh del v državnih gozdovih. O vsem tem nam je dodatna pojasnila v pogovoru podal državni sekretar za gozdarstvo na MKGP Miha Marenče

Eden od ciljev nove družbe bo tudi prispevek k ohranjanju kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja.