Lastnike gozdov v letošnjem letu, po mnenju stroke bo rekordno kar se tiče napadenosti drevja po podlubnikih, ne pestijo le nizke cene lubadaric, temveč tudi skoraj nemogoče najetje sekačev. V prejšnjem tednu pa se je k splošnemu razvrednotenju lubadaric pridružilo še dodatno razvrednotenje lesa zaradi pospešenega napada glivic, prenaša jih tudi lubadar, in s tem modrenja lesa.

Marija Kolšek, višji koordinator za področje gozdarstva Zavoda za gozdove Slovenije nam je v informacijo poslala nekaj trenutnih podatkov v zvezi z letošnjim napadom podlubnikov. »Trenutno je za posek zaradi lubadarjev označeno 635.000 m3 drevja, oziroma 498.000 dreves s povprečnim volumnom 1,275 m3. Dosedanje rekordno leto 2005 po zaradi podlubnikov posekanem drevju (755.000 m3 drevja) naj bi bilo preseženo konec prve triade letošnjega avgusta. Dnevno se evidentira približno 8.000 m3 lubadark in dnevna količina iz dneva v dan  narašča. Trenutno je evidentiranih zaključenih sečišč zaradi lubadarja 269.000 m3 ali 42% označenega. Vsega lesa označenega za posek (redna in sanitarna sečnja) pa je trenutno 2,9 milijona m3 od dobrih 5 milijonov m3 v letošnjem letu.« je v pisni informaciji zapisala Kolškova.

 

Poklicalo nas je tudi nekaj večjih lastnikov gozdov, večina z Gorenjske, ki so že na robu obupa, saj kot pravijo je v teh dneh nemogoče najeti sekače. Večina sekaških ekip ima namreč podpisane pogodbe s koncesionarji, ki pa v tem času poleg sanitarne sečnje izvajajo tudi redno sečnjo saj jih k temu zavezujejo pogodbene obveznosti s po večini tujimi odkupovalci okroglega lesa. Praktično po vsej Sloveniji pa je v teh dneh z obilico vlage, kar se s podlubniki napadenega drevja tiče, problematična modrikavost lesa. Tudi sama prodaja lubadaric se počasi zaustavlja, oziroma je odkup, nereden, od dneva do dneva različen. Še posebej težko se prodaja manj kakovosten les, najbolj pa so padle cene lesa za sekance.