Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v letošnjem letu začelo izvajati reformo Skupne kmetijske politike, kar prinaša veliko novosti na zakonodajni in izvedbeni strani ter pri izvajalcih in uporabnikih. Uspešnost letošnje kampanje so v ponedeljek na novinarski konferenci predstavili minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, državna sekretarka za kmetijstvo Tanja Strniša in generalni direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja Benedikt Jeranko. 

Glede na mnogo nejasnosti in obilico težav s katerimi so se kmetje in tudi svetovalna služba v kampanji srečevali na področju KOPOP ukrepov smo ministra povprašali po številu vlog na tem področju. Minister Židan je o tem povedal: »Za prej gledamo na te vloge skupaj, združenih okoljskih in ekoloških je bilo okoli 16.000, sedaj, ko pa ni zraven intenzivnega travinja, je številka nižja. Načrtovali smo do 10.000 prijav, sedaj pa jih je približno 8.000.«

Več pa v jutrišnji 20. številki Kmečkega glasa