Franc Fortuna


Priložnosti in izzivi slovenskih gozdnih lesnih verig

Kmetijstvo (in kmetje) naj bo ambiciozno

Z državnimi gozdovi je začelo gospodariti državno ...

Kako naj se znajde posamezna kmetija, kako naj najde svoj ...

Ohranimo gozdove

Ni sira brez mleka

Prijatelji

Alen  OsenjakKmečki glasMarinka Marinčič Jevnikar  Geza GrabarDarja ZemljičBarbara RemecDragica HericKristijan  HrastarVlasta Kunej

Zadnji komentarji

Klopotci

pred 6 dnevi

Glavna tema naših dopisnikov iz severo vzhodne Slovenije je v 34. številki (24.avgust 2016) Kmečkega glasa postavljanje klopotca. Iz Dobrovniških gori

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti
sokolje oko in mirne roke

pred 6 dnevi

"Primeš v roke motorko in smreka je na tleh"

Pa ni tako lahko. Zelo neodgovorno bi se bilo s takšnim razmišljanjem lotiti podiranja drevja. V Gornji R

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti
Pomen označevanja izvora lesa

pred 6 dnevi

V okviru gozdarskega dne na letošnji Agri je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pripravila tudi predavanje Mihaela Koprivnikarja o pomenu certif

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti
Slovenska sladkorna pesa

pred 6 dnevi

»Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren sladkorne pese 'kraljice poljščin'. Bolj ko se leto odmika bolj čutimo negativne po

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti
Dr­žav­no se­ka­ško tekmovanje lastnikov gozdov

Aug 23, 2016

V or­ga­ni­za­ci­ji Za­vo­da za go­zdo­ve Slo­ve­ni­je (ZGS) je na sej­mu Agra v Gor­nji Rad­go­ni po­te­ka­lo 18. dr­žav­no se­ka­ško tek­mo­va­nje

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti

Najbolj obiskano

Mar­ko Zi­dan­šek: Slo­ve­ni­ja ni samo Ljubljana

Pred 54. sej­mom AGRA, na ka­te­rem je lani Slo­ven­ska ljud­ska stran­ka po­ve­za­la ključ­ne kme­tij­ske or­ga­ni­za­ci­je, ...

54. kme­tij­sko-ži­vil­ski sejem AGRA

Na sej­mi­šču Po­mur­ske­ga sej­ma v Gor­nji Rad­go­ni je od pre­te­kle so­bo­te do vključno tega če­trt­ka od­prt se­jem ...

sokolje oko in mirne roke

"Primeš v roke motorko in smreka je na tleh" ...

Slovenska sladkorna pesa

»Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren sladkorne pese 'kraljice poljščin'. Bolj ko se leto odmika bolj čutimo negativne posledice izgube te ...

Klopotci

Glavna tema naših dopisnikov iz severo vzhodne Slovenije je v 34. številki (24.avgust 2016) Kmečkega glasa postavljanje klopotca. Iz Dobrovniških goric poroča Geza Grabar, ...

Pomen označevanja izvora lesa

V okviru gozdarskega dne na letošnji Agri je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pripravila tudi predavanje Mihaela Koprivnikarja o pomenu certificiranja zasebnih gozdov. Kot je povedal ...